Kantoren

Grip Accountants & Adviseurs Duiven

Interieur | Kantoren

De corporate identity, zoals in de andere vestiging gerealiseerd, is in deze uitbreiding en inrichting doorgezet. Dit zien we o.a. terug in de entreepartij, het kleur- en materialenplan, de balie, het meubilair, etc.